Продукт
към предишната страница

  Доилен агрегат за крави "ИВА 10 Икономик"
  Kaт.№ 10100

Тип - Мобилен
Брой на доилните апарати - 1 бр.
Инсталирана мощност - 0.75 kW, 220 V, 50Hz
Производителност (издоени животни на час) - 8 бр.
Работен вакуум -50 kPa.
Вместимост на доилния гюм - 20 л.

Размери:

Дължина - 800 mm
Широчина - 520 mm
Височина - 780 mm
Тегло - 70 kg.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД