Продукт
към предишната страница

  Доилен агрегат за крави "ИВА 15"
  Kaт.№ 10200

Тип - Мобилен
Брой на доилните апарати - 2 бр.
Инсталирана мощност - 1.1 kW, 220 V, 50Hz
Производителност (издоени животни на час) - 16 бр.
Работен вакуум - 50 kPa.
Вместимост на доилния гюм - 2 x 20 л.

Размери:

Дължина - 13800 mm
Широчина - 795 mm
Височина - 1080 mm
Тегло - 92 kg.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД