Технологии
Е-магазин Терем
О Б Я В А
"ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД обявява състезателна процедура по набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги
11/18/2019

О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018

към предишната страница
Внедрени нови прогресивни технологии:
  1. Софтуерни продукти, CAD-CAM система “VISI-international” – за съставяне на програми NC за машини с CNC SYSTEM, които разширяват възможностите и качеството на разработките;
  2. Масово използуване на високо производителни машини с CNC SYSTEM произведени в Швейцария, Германия, Русия и др.;
  3. Електронна обработка на информацията и програмни продукти;
  4. Ерозийна нишкова и обемна обработка на повърхнини за прецизни инструменти и др.;
  5. Стругове с CNC SYSTEM с възможности за обработка макс. ф 500 мм, дължина 400 мм;
  6. Обработващи машини – центри с CNC SYSTEM с възможности за обработка на призматичен корпусен детайл с размери 400х400 мм;
  7. Трикоординатна измерителна машина с възможности за замерване на детайли с размери 1000 х 700 х 700 мм.;
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД