Технологии
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Конкурс за избор на застраховател на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.
5/16/2019

О Б Я В А
„Терем-Холдинг” ЕАД обявява процедура за отдаване под наем на част от имот – публично-частна собственост за срок от 3 години.
5/16/2019

към предишната страница
Внедрени нови прогресивни технологии:
  1. Софтуерни продукти, CAD-CAM система “VISI-international” – за съставяне на програми NC за машини с CNC SYSTEM, които разширяват възможностите и качеството на разработките;
  2. Масово използуване на високо производителни машини с CNC SYSTEM произведени в Швейцария, Германия, Русия и др.;
  3. Електронна обработка на информацията и програмни продукти;
  4. Ерозийна нишкова и обемна обработка на повърхнини за прецизни инструменти и др.;
  5. Стругове с CNC SYSTEM с възможности за обработка макс. ф 500 мм, дължина 400 мм;
  6. Обработващи машини – центри с CNC SYSTEM с възможности за обработка на призматичен корпусен детайл с размери 400х400 мм;
  7. Трикоординатна измерителна машина с възможности за замерване на детайли с размери 1000 х 700 х 700 мм.;
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД