Инструментален цех
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Доставка по заявка на компресиран природен газ чрез автомобилни платформи за бутилки
5/26/2020

О Б Я В А
Набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на годишния консолидиран отчет на група “ТЕРЕМ” за отчетната 2020 г.
5/20/2020

към предишната страница
"ТЕРЕМ-ИВАЙЛО" ЕООД, гр. Велико Търново има специализиран цех за инструментално и ремонтно-механично производство на:
  • Режещи инструменти;
  • Пресформи за пластмаси, каучук, бакелит и алуминий;
    Съоръжен е с прецизни инструментални металообработващи машини, отделение за термообработка на бързорезна, инструментална и конструкционна стомана, участък за ерозийна обработка.
    В производствения процес участват опитни инженери и работници – гаранция за високо качество.

    Приема поръчки за:
  • Калибър пробка с диаметър ф3 до ф150 мм.;
  • Калибър скоба с отвор ф3 до 350 мм.;
  • Калибър пробка за резба с диаметър М3 до М150 мм.;
  • Шаблони;
  • Технологична екипировка;
  • Пресформи за пластмасови, каучукови, бакелитови и алуминиеви детайли;
  • Щанци отрезни и изтеглящи;
    Цехът е оборудван със специални инструментални металообработващи машини:

Прецизна координатно-разстъргваща машина ДЕCKEЛ Германия 500х350х400
Координатно-разстъргваща машина 24К40СФ4 Русия 500х350х400
Координатно-разстъргваща машина В.Ко.Z Германия 1000х700х7000
Резбошлифовъчна машина 5822М Русия ф200х500
Оптическа шлифовъчна машина SWPO-80 Германия 100х100х78
Електроерозийна машина за обемно ерозиране ЕРОМА-01 България 350x280x350
Електроерозийна нишкова машина AGIE-100 Швейцария 200x300x200
Кръглошлифовъчна машина Келенбергер Швейцария ф250x1750
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД