Цех “Гражданско производство”
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Доставка по заявка на компресиран природен газ чрез автомобилни платформи за бутилки
5/26/2020

О Б Я В А
Набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на годишния консолидиран отчет на група “ТЕРЕМ” за отчетната 2020 г.
5/20/2020

към предишната страница
В цеха е усвоено производството на широка гама прахови, водни и водопенни пожарогасители от серията “Ятрус” предназначени за пожарни огнища клас А, клас ВС и клас АВС, притежаващи сертификати съгласно изискванията на БДС EN 3:2000.
    Произвежданите газови уреди с индустриално и битово предназначение са със съвременен дизайн, гарантирано качество и конкурентни цени. Същите притежават сертификати за съответствие със съществените изисквания към газовите уреди и устройства съгласно БДС ЕN484/2001 г. и ЕN 12864/2001 г.
    Доилните агрегати серия “Ива” и фуражомелките серия “Иваил” са продукти с отлични експлоатационни качества, икономичност и притежаващи висока надеждност.

    I. Механична обработка.
 1. Ротационни детайли на универсални стругове С10; С11; С11МВ
 2. Ротационни детайли със сложна конфигурация на стругови полуавтомати СТ 161; СТ 201; СР 631;
  Стругов полуавтомат с ЦПУ СТ 161 max. обработван диаметър:
  над направляващите ф520
  над супорта ф360
  max. дължина на обработвания детайл 400 мм
  Система за управление ЗИТ 500Т
  Стругов полуавтомат с ЦПУ СТ 201 max. обработван диаметър:
  в патронник ф200
  прътов материал ф45
  max. дължина на обработвания детайл 400 мм
  Система за управление ЗИТ 500Т
  Автоматичен револверен струг СР 631 max. обработван диаметър:
  над направляващите ф400
  над супорта ф320
  в патронник ф200
  прътов материал ф63
  max. дължина на обработвания детайл 400 мм
  Система за управление ЗИТ 500Т
 3. Пробивно-разстъргваща и фрезова обработка на обработващи центри МС032; МС040; РВ 001; РВ501.16; РВ501.24; ФУ321; ФУ251
  Обработващ център ЦМ 040 max. обработван детайл 400х400
  Система за управление FANUC 6
  Обработващ център ЦМ 032 max. обработван детайл ф320
  Система за управление FANUC 6
  Обработващ център РВ 001 max. размери на работната маса 600х1300
  Система за управление ЗИТ 500М
  Обработващ център РВ 501.16 max. ход по осите:
  • Х – 800 Y- 500 Z-650
  • Вместимост на инструменталния магазин 16 бр.
  Система за управление ЗИТ 500М
  Обработащ център РВ 501.24 max. ход по осите:
  • Х – 800 Y- 500 Z-650
  • Вместимост на инструменталния магазин 24 бр.
  Система за управление ЗИТ 500М
 4. Заваровъчни операции на установка за заваряване с CO2 с телоподаващо устройство;
 5. Шлосерска обработка.
    II. Галванични покрития.
 1. Участък галваничен.
  • Цинково блестящо.
  • Цинково хроматирано
  • Кадмиево блестящо
  • Кадмиево хроматирано
  • Никелово блестящо
  • Никелово матово
  • Никелово блестящо с под слой мед
  • Хромово блестящо с под слой от мед и никел
  • Хромово твърдо
  • Хромово млечно
  • Сребърно
  • Сребърно с под слой мед
  • Месингово
  • Паладиране
  • Оловно
  • Помедняване
 2. Химическо покритие.
  • Химическо оксидиране на стом.детайли с намасляване
  • Химическо фосфатиране на стом.детайли с допълнителни лаково-бояджийски покрития
  • Химическо оксидиране/фосфатиране/ на стом.детайли с пасивиране
 3. Анодни покрития.
  • Анодно оксидиране на алуминий с хроматиране
  • Анодно оксидиране на алуминий с оцветяване
  • Анодно електро-полиране
 4. Горещи покрития.
  • Припой калаено-оловен
  • Калаено
  • Оловно
 5. Фосфатно-лаково покритие.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД